Όροι και ΠροϋποθέσειςΌροι και Προϋποθέσεις

 

- Ο περιφραγμένος χώρος στο κεντρικό άνω διάζωμα στο Τσίρειο Στάδιο θα χρησιμοποιείται ΑΥΣΤΗΡΑ μόνο από τους κατόχους εισιτηρίων διαρκείας Elite, Platinum, Gold , Gold Teens και Gold Junior. Στο Vip Lounge θα εισέρχονται αυστηρά μόνοι οι κάτοχοι Elite και Platinum.

- Η κάρτα Teens ισχύει μόνο για μαθητές μέχρι 18 ετών, στρατιώτες και φοιτητές με όριο ηλικίας μέχρι τα 25 (γεννημένοι μέχρι 01/01/1993), με την προσκόμιση όλων των απαραίτητων πιστοποιητικών.

- Η κάρτα Gold Teens ισχύει για μαθητές μέχρι 18 ετών, στρατιώτες και φοιτητές με όριο ηλικίας μέχρι τα 25 (γεννημένοι μέχρι 01/01/1993), των οποίων οι γονείς είναι κάτοχοι εισιτηρίων Elite, Platinum και Gold.

- Η κάρτα Gold Junior ισχύει για παιδιά μέχρι 12 ετών (ημερομηνία γέννησης μετά την 1/1/2005) των οποίων οι γονείς τους είναι κάτοχοι εισιτηρίων Elite, Platinum και Gold)

- Οι τιμές των εισιτηρίων διαρκείας που αναφέρονται είναι τελικές και δεν θα υπάρξει οποιαδήποτε αλλαγή/μείωση τιμής μετά τη διεξαγωγή αγώνων που συμπεριλαμβάνονται στην κάρτα διαρκείας. Για αυτό και παρακαλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι όπως αγοράσουν έγκαιρα την κάρτα διαρκείας τους. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των τιμών ανά πασά στιγμή σύμφωνα με την κρίση της.

- Το εισιτήριο Corporate ισχύει για εταιρείες μόνο με την αγορά από 5 εισιτήρια και άνω. Διευκρινίζεται ότι δεν θα ισχύει οποιαδήποτε άλλη έκπτωση. Τα εισιτήρια θα εκδίδονται στο όνομα της Εταιρείας και η ίδια η Εταιρεία θα έχει την ευθύνη να παρέχει τις απαραίτητες λεπτομέρειες των χρηστών της κάρτας στην ομάδα είτε μέσω  email στο support@apollon.com.cy ή στον αριθμό φαξ: 25746808.Τονίζεται ότι είναι απαραίτητη η προσκόμιση στοιχείων της εταιρείας (Αριθμός Μητρώου και Αρ. Εγγραφής ΦΠΑ) για έκδοση τιμολογίου προς την εταιρεία.

- Οι τιμές των ειδικών κατηγοριών εισιτηρίων διαρκείας (Μέλη Σωματείου, κάτοχοι Apollon Visa και Corporate) είναι τελικές και δεν θα υπάρξει οποιαδήποτε άλλη έκπτωση. 

- Σε περίπτωση απώλειας της κάρτας θα πρέπει να ειδοποιείται άμεσα η εταιρεία Απόλλων Ποδόσφαιρο (Δημόσια) Λτδ και μόνο μετά την ακύρωση της πρώτης θα μπορεί να επανεκδοθεί δεύτερη κάρτα. Η τιμή χρέωσης ανέρχεται στα €30

- Ο κάτοχος εισιτήριου διαρκείας υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις αποφάσεις και υποδείξεις της εταιρείας Απόλλων Ποδόσφαιρο (Δημόσια) ΛΤΔ, του προσωπικού ασφαλείας , της Αστυνομίας και των αρχών που διοργανώνουν τον αγώνα.

- Η χρήση της κάρτας εισιτηρίου διαρκείας προϋποθέτει κόσμια και φίλαθλη συμπεριφορά στο γήπεδο. Η εταιρεία Απόλλων Ποδόσφαιρο (Δημόσια) ΛΤΔ διατηρεί το δικαίωμα κατά την είσοδο των φιλάθλων  στο γήπεδο, να τους υποβάλει σε σωματική έρευνα για λόγους ασφαλείας σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές.

- Απαγορεύεται η καθ ‘ οποιαδήποτε τρόπο εμπορική ή διαφημιστική εκμετάλλευση (συμπεριλαμβανομένων και των κληρώσεων ) του εισιτηρίου διαρκείας καθώς επίσης και η λήψη video και η ραδιοφωνική αναμετάδοση του αγώνα από μη εξουσιοδοτημένα άτομα.

- Σε κάθε περίπτωση παράβασης νόμου ή αποδεδειγμένης ανάρμοστης συμπεριφοράς του κατόχου εισιτηρίου διαρκείας η εταιρεία Απόλλων Ποδόσφαιρο (Δημόσια) ΛΤΔ θα προβαίνει κατά τη κρίση της σε απαγόρευση της εισόδου του υπαίτιου φιλάθλου στο γήπεδο ακόμα και οριστικά, στην αποκατάσταση κάθε θετικής ή αποθετικής της ζημιάς καθώς και στην διαβίβαση της σχετικής παραβατικής συμπεριφοράς στον αρμόδιο φορέα προς άσκηση ποινικής δίωξης.

- Το εισιτήριο διαρκείας είναι ονομαστικό. Η εταιρεία Απόλλων Ποδόσφαιρο (Δημόσια) ΛΤΔ είναι δυνατόν να ζητήσει κατά την είσοδο στο γήπεδο να ελέγξει την ταυτότητα του φέροντος το εισιτήριο. Ο κάτοχος εισιτηρίου διαρκείας έχει το δικαίωμα δανεισμού του σε τρίτο (χωρίς προειδοποίηση), αλλά θεωρείται συνυπεύθυνος για όλες τις πράξεις εκείνες που είτε αντιτίθεται στον κανονισμό λειτουργίας του σταδίου κατά τη διάρκεια αγώνα της ομάδας μας, είτε σε εκείνες που είναι ποινικά κολάσιμες και ίσως γίνουν από άτομο που εισέρχεται στο γήπεδο με το εισιτήριό του.

- Σε περίπτωση χρησιμοποίησης της κάρτας πάνω από μια φορά  για την είσοδο στο χώρο του γηπέδου παράνομα από άλλο άτομο, η εταιρεία Απόλλων Ποδόσφαιρο (Δημόσια) ΛΤΔ έχει το δικαίωμα να κρατήσει και να ακυρώσει το εισιτήριο χωρίς οποιαδήποτε υποχρέωση προς τον κάτοχό του.